Løhde slår fast: Staten fyrer Danske Bank ved hård dom


En dom for hvidvask vil betyde, at Danske Bank ikke kan stå for statens betalinger, siger innovationsminister.

Danske Bank bliver fyret som ansvarlig for statens betalinger, hvis banken bliver dømt for hvidvask.

Det siger innovationsminister Sophie Løhde (V), som onsdag var kaldt i samråd om Danske Bank af finansordførerne Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Rune Lund (Enhedslisten).

– Vi har fået indsat en bestemmelse i kontrakten om at standse samarbejdet med en bank, hvis banken er dømt for hvidvask.

– En konkret beslutning vil selvfølgelig bero på en eventuel doms præmisser. Men hvis der bliver afsagt en alvorlig dom for hvidvask, så vil min umiddelbare indstilling være, at så skal staten også trække sig fra kontrakten, siger Sophie Løhde.

Danske Bank mister opgaven som statens bank, hvis den dømmes for hvidvask. Det fastslår innovationsminister Sophie Løhde.

Ingen andre bød på opgaven

Danske Bank har stået for udbetalingerne siden 2008, hvor den overtog opgaven fra Jyske Bank. I oktober genvandt banken retten til at stå for statens betalinger frem til 2023.

Kontrakten giver banken små 50 millioner kroner over fire år. 

Ingen andre banker bød på opgaven. Det er blandt andet det, der faldt nogle af oppositionens finansordførere for brystet.

SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Enhedslistens Rune Lund ville vide, om udbudsmaterialet var udformet, så det reelt kun var Danske Bank, der kunne byde ind på opgaven. Og begge spurgte innovationsministeren, hvorfor staten har valgt en skandaleramt bank.

– Det er problematisk og grotesk og underligt, at Danske Bank bliver belønnet med en stor offentlig kontrakt, når banken er involveret i en meget omfattende hvidvaskskandale, siger Rune Lund (EL). 

Ingen grund til at udelukke Danske Bank fra udbudsrunde

Sophie Løhde mener, at forløbet foregik efter bogen, da Danske Bank i oktober blev tildelt opgaven med at stå for statens betalinger.

Hun redegjorde under samrådet for udbudsprocessen. Både Moderniseringsstyrelsen, Kammeradvokaten og Erhvervsministeriet har været inde over for at undersøge, om Danske Bank burde udelukkes på grund af den verserende efterforskning. Det fandt man ikke grund til.

Men det blev altså føjet til kontrakten, at den kan opsiges, hvis banken på et tidspunkt bliver dømt for hvidvask. Innovationsministeren forsikrede desuden, at der ikke er nogen risiko for statens penge. De står trygt og godt i Nationalbanken, mens Danske Bank alene håndterer betalinger og opkrævninger.

Danske Bank er i øjeblikket genstand for undersøgelser på grund af hvidvasksagen fra bankens filial i Estland. Her overførte mistænkelige kunder omkring 1500 milliarder kroner i perioden 2007-2015. Blandt andet SØIK (bagmandspolitiet, red.) ser på sagen.

Tirsdag valgte bankens storaktionær, A.P. Møller Holding, at lufte ud i toppen af Danske Bank. Ole Andersen stopper som bestyrelsesformand, og Karsten Dybvad, der er administrerende direktør i Dansk Industri, er indstillet til at overtage posten.

– Tilliden i det danske samfund til banken har fået sig et knæk. Og vi mener, at det rigtige ville være at få en ny ledelse, nye ansigter på, for at kunne drive banken videre trods de skyer, der hænger over den, sagde Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, bestyrelsesformand i A.P. Møller Holding, til TV 2.

rnrn

Finanstilsynet var ligeledes bekendt med det og spurgte banken om forholdet. I et 12 sider langt svar forsikrede chefen for Danske Banks antihvidvaskafdeling, Niels Thor Mikkelsen, at de havde styr på kunderne.

rn”}]},{“year”:2013,”items”:[{“date”:”April”,”headline”:”Danske Bank kendte til hvidvask tidligere end pu00e5stu00e5et”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”rnrn

Berlingske kan nemlig i september 2017 pege tilbage på en intern mail fra foråret 2013. Mailen var sendt fra en chef i Danske Bank-koncernens afdeling for hvidvaskovervågning til blandt andet ledelsen i den estiske filial samt til en direktør i selve Danske Bank-koncernen.

rnrn

Af mailen fremgår det, at man både i det estiske og det danske finanstilsyn var ”bekymret” over ”russiske kunder” i den estiske filial. Desuden fremgår det, at det estiske finanstilsyn flere gange henvendte sig til banken om emnet, men at tilsynsmyndigheden ikke mente, at Danske Bank tog sagen ”særlig seriøst”.

rnrn

Danske Bank-chefen sluttede mailen med:

rnrn

– Det er afgørende for banken, at vi ikke får nogle problemer på grund af dette. Vi kan ikke risikere nye henstillinger på hvidvask-området.

rn”},{“date”:”September”,”headline”:”Bagmandspolitiet afviser en efterforskning”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”rnrn

Bagmandspolitiet afviste dengang at efterforske sagen.

rn”},{“date”:”Oktober”,”headline”:”En chef slu00e5r alarm”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”

Alarmklokkerne begyndte at ringe hos Danske Banks daværende og nyudnævnte direktør for International Banking, Lars Mørch.

rnrnrnrn

Afsløringen modbeviser endnu engang Thomas Borgens påstand til Berlingske om, at Danske Bank først opdagede hvidvaskningen i 2014.

rn”},{“date”:”December”,”headline”:”Whistleblower advarer”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”rnrn

Avisen havde fået indsigt i en whistleblower-rapport, som sidst i 2013 blev sendt til direktionen i København. Den advarede om, at Danske Bank ”formentlig selv havde begået en forbrydelse”, havde ”brudt talrige regler”, havde ”handlet uetisk” og sandsynligvis havde ”assisteret med hvidvask”.

rnrn

Rapporten, som er skrevet af en chef i Danske Bank-koncernen, kan desuden berette, at den russiske efterretningstjeneste FSB samt Putins fætter angiveligt er blandt dem, som har brugt den estiske filial til hvidvask.

rnrnrn”}]},{“year”:2014,”items”:[{“date”:”Februar”,”headline”:”Danske Banks vagthund opdager brud pu00e5 hvidvaskreglerne”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”

Her kom Danske Banks egen vagthund på banen – den interne revision.

rnrnrnrn

Derudover pegede den interne revision på, at nogle af de ansatte i filialen bevidst havde hjulpet suspekte kunder med at skjule deres rigtige identitet for de estiske myndigheder.

rnrnrn”},{“date”:”Juli”,”headline”:”Estisk finanstilsyn revser Danske Bank”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”

Det estiske finanstilsyns tålmodighed med Danske Bank har om noget været hårdt prøvet.

rnrnrnrn

Danske Bank lovede at rette op på problemerne, men tilsynet måtte et år senere give banken et påbud, da filialen endnu ikke havde igangsat afviklingen af sine lysky kundeforbindelser.

rn”}]},{“year”:2016,”items”:[{“date”:”Ved u00e5rsskiftet 2015/2016″,”headline”:”Sidste suspekte kunder forlader butikken”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”

Halvandet år efter at det estiske finanstilsyn havde forlangt, at Danske Banks estiske filial afviklede deres mange mistænkelige kundeforhold, kunne filialen endelig konstatere, at de nu havde lukket ned for de sidste suspekte kunder.

rn”}]},{“year”:2017,”items”:[{“date”:”September”,”headline”:”Skandalen tager en ny drejning u2013 mod sydu00f8st”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”rnrnrnrn

Penge, som ifølge de eksperter og myndigheder Berlingske har talt med, blandt andet er brugt til at købe sig til positiv omtale samt bestikke politikere og valgobservatører – og dermed påvirke international politik med det formål at stille det aserbajdsjanske styre i et bedre lys. 

rnrnrn”}]},{“year”:2018,”items”:[{“date”:”April”,”headline”:”Lars Mu00f8rch fratru00e6der”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”rnrn

Det selvom undersøgelserne af bankens estiske forhold endnu ikke var nået til bunds. Men som bestyrelsesformand Ole Andersen sagde i pressemeddelselsen:

rnrn

– [S]tår det nu klart, at banken burde have igangsat grundigere undersøgelser på et tidligere tidspunkt, end det var tilfældet.

rn”},{“date”:”Maj”,”headline”:”Finanstilsynets rapport udkommer”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”rnrn

Tilsynet mente dog ikke, der var tilstrækkelige beviser for, at politianmelde nogen i ledelsen.

rnrn

Men tilsynet skrev dog også, at Danske Banks igangværende undersøgelser “kan tilvejebringe nye oplysninger, som kan føre til nye vurderinger og tilsynsreaktioner”.

rn”},{“date”:”Juli”,”headline”:”Kedelig milepu00e6l”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”

53 milliarder kroner.

rnrnrnrn

Alene den sum gør hvidvasksagen i Danske Bank til en af de største kendte sager i Europa.

rn”},{“date”:”Juli”,”headline”:”Estland vil hive Danske Bank for retten”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”rn”},{“date”:”August”,”headline”:”Bagmandspolitiet undersu00f8ger sagen”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”rn”},{“date”:”September”,”headline”:”Enorme pengestru00f8mme i den estiske filial”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”rnrnrnrn

Begge aviser har tallene fra den endnu ikke offentliggjorte interne Danske Bank rapport. Det skal understreges at tallene er den totale gennemstrøm og svarer ikke til det beløb, der er blevet hvidvasket for.

rnrn

De enorme summer stiller spørgsmål til, om filialens aktiviteter ikke burde være kendte hos nogen i topledelsen

rn”},{“date”:”USA undersu00f8ger Danske Bank”,”headline”:”September”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”rnrn

Det kan få konsekvenser for Danske Banks mulighed for at handle med andre storbanker.

rn”},{“date”:”19. september “,”headline”:”Offentliggu00f8r undersu00f8gelse”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”

Danske Bank offentliggør sin egen undersøgelse af sagen. Op mod 6200 kunder har brugt banken til mistænkelige overførsler, men banken er ikke i stand til at sætte beløb på omfanget.

rn”},{“date”:”26. september”,”headline”:”Whistleblower stu00e5r frem”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”rn”},{“date”:”1 oktober.”,”headline”:”Thomas Borgen fritstilles”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”

Danske Bank fritstiller Thomas Borgen. Banken udpeger Jesper Nielsen som midlertidig direktør, indtil en permanent afløser for Thomas Borgen er fundet.

rn”},{“date”:”4. oktober”,”headline”:”Finanstilsynet tvinger Danske Bank til at lu00e6gge milliarder til side”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”

Finanstilsynet beder Danske Bank om at fordoble beløbet, der lægges til side, så det lyder på 10 milliarder kroner. Samme dag kommer det frem, at banken er blevet kontaktet af det amerikanske justitsministerium, der undersøger hvidvasksagen.

rn”},{“date”:”1. november”,”headline”:”Danske Bank fremlu00e6gger skuffende regnskab”,”image”:{“urls”:{“320″:””,”680″:””,”920″:””,”full”:””},”imghash”:””},”videodesk”:{“embed”:””,”guid”:””},”text”:”

Danske Banks overskud er faldet til det laveste niveau i tre år som følge af hvidvaskskandalen. Bankens nye midliertidige direktør, Jesper Nielsen, siger desuden til TV 2, at cirka 1500 nemkonto-kunder har forladt banken.

rn”}]}],”footercaption”:””,”last_save”:1537341368233,”user”:”phil”};
// create object with options from the widget
var timelineData_85652 = {
collapsed: false,

showfirst: false
};
new Timeline(timelineData_85652, 85652, data);
});
})(jQuery);Kilde